150 éves jubileumot ünnepeltünk a Karolinában

2023-ban ünnepeljük 150 éves évfordulónkat. A szegediek hívására, Oltványi Pál közbenjárásával, 1873. szeptember 28-án 6 iskolanővér kezdte meg a tanítást. Ennek emlékére az ünnepet 2023. szeptember 28-án 9.00 órakor a szegedi Dómban szentmisével kezdtük. A hálaadó szentmise után az iskola falán elhelyezett Oltványi emléktáblát koszorúztuk meg, majd intézménytípusonként külön folytatódott az ünneplés. Az emléknap kiemelkedő eseménye az egész éven át tartó ünnepségsorozatunknak.

A Jubileumi emléknapot hálaadó szentmisével kezdtük, melyet dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök celebrált. Prédikációjában Szent Pál munkásságára hivatkozott, amit párhuzamba állított az iskolanővérek tevékenységével. Kiemelte, hogy a nővérek is sok nehézségen mentek keresztül, sok áldozatot hoztak, hogy közösségük folytathassa tevékenységét, és hogy ma is jelen lehessenek Szegeden, melyért hálát mondott a szentmisében.

A szentmise végén Ivanics M. Andrea, a Boldogasszony Iskolanővérek magyarországi tartományfőnöknője mondott beszédet, melyben hangsúlyozta: "azért vagyunk ma együtt, mert hisszük, hogy van ünnepelnivalónk. A Karolina iskola 150 éves történetét végiggondolva szüntelenül új kezdetekre bukkanunk. S az új kezdetek mögött olyan emberekre, akik makacsul hitték, hogy erre az iskolára itt szükség van". Kiemelte a generációk egymás iránti felelősségét, melyben kulcsfontosságú az együttműködés a Föld értékeinek, az élet megmentésének szolgálatában. A Karolina történetében ezek az értékek meghatározóak voltak az elmúlt 150 év során, hiszen "aki iskolát épít, a jövőre gondol; aki a jövőre gondol, annak remény van a szívében".

Az iskola közössége Lépes M. Katalin, Vargacz M. Krisztina iskolanővéreknek és Kondé Lajos atyának Pro Schola Carolinae-díjat adományozott, melyet Mezeyné Szatmári Tímea főigazgató adott át. A Pro Schola Carolinae-díjat azért alapították 15 évvel ezelőtt, hogy elismerjék azokat, akik jelenlétükkel, tevékenységükkel segítették az iskolát sok éven át.

A délelőtt iskolai ünnepléssel folytatódott. A gimnazisták az iskola falán lévő Oltványi emléktáblát koszorúzták meg. Dr. Zombori István történész beszédében Oltványi István nagyprépostot és unokaöccsét, Oltványi Pált méltatta, akik kulcsfontosságú szerepet játszottak az iskolanővérek szegedi megtelepedésében. A gimnáziumi osztályok ezután Zombori tanár úr előadásán vettek részt. 

A kisebbek nefelejcsünnepélye az udvaron zajlott, melyet egy 1892-ben íródott költemény ihletett. A nefelejcs a jubileumi év kiemelt szimbólumává vált, amelynek jelenléte végigkíséri az ünnepségsorozatot.

A jubileumi év következő eseménye a szeptember 30-ai Jubileumi koncert lesz a Dómban, melyet a Szent Gellért Fesztivál keretei között szervezünk, és mindenki számára nyitott, a belépés díjtalan. A hangversenyen egykori tanítványok és művésztanárok lépnek fel.