A Karolina Iskola 2023-ban ünnepli fennállásának 150. évfordulóját.
Olyan események köré szerveztük a jubileumi évet, melyek a múlt - jelen - jövő tengely mentén időben és Szeged-Temesvár vonatkozásában térben is orientáltak.

Fontosnak tartjuk, hogy ez az egység (a múlt-jelen-jövő egysége) az év során találkozásokban és a generációk közös tevékenykedésében is megjelenjen, a létrejövő dialógus az iskola életében az ünnepen túl is jelen legyen.

Célunk, hogy diákjaink olyan, a korosztályuknak megfelelő értékes eseményeknek, találkozásoknak legyenek részesei, melyek a személyiségük, a jövőjük aktív formálói lesznek, valamint az iskolai hétköznapokkal közösen előkészítik szuverén, felelős szellemi, lelki és társadalmi szerepvállalásukat, hogy akár kisebb, akár nagyobb közösségekben a magyar jövő aktív formálói lehessenek.

A város hívására, Oltványi István alapító szándéka szerint, Oltványi Pál közbenjárásával, 1873. szeptember 28-án 6 iskolanővér kezdte meg a tanítást. 

Ennek emlékére tartjuk szeptember 28-án a JUBILEUMI EMLÉKNAPot.

Az ünneplést hálaadó szentmisével kezdjük a Dómban, majd a gimnazisták részvételével megkoszorúzzuk az iskola falán lévő Oltványi emléktáblát, miközben a kisebbek a Nefelejcs ünnepélyen vesznek részt. Ezután intézménytípusonként más-más módon folytatódik az ünneplés, a gimnazisták (11.-12. évf.) Az iskolanővérek szegedi megtelepedéséről hallgatnak előadást. A nap során a nővérek hagyományos kakaó- és kalácsosztással várják a diákokat, valamint közös fotózást is tartunk.
Ezen a napon iskolai közösségben ünneplünk.

Az emléknapon részt vesznek:
Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, Kondé Lajos szeged-csanádi püspöki helynök, Ivanics M. Andrea SSND, a Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöke, Dr. Zombori István történész. Várhatóan velünk lesz Lépes M. Katalin és Vargacz M. Krisztina nővér is.

JUBILEUMI KONCERTet tartunk 2023. szeptember 30-án 19.00 órakor a Dómban a Szent Gellért Fesztivál keretein belül, melyre nagy szeretettel hívjuk a szülőket, öregdiákjainkat és a szeged-csanádi egyházmegyében szolgáló atyákat, szerzeteseket.
Fellépő művészek:
Sztathatosz Sebestyén, Demeter Dóra öregdiákjaink, valamint a Karolina Művészeti Iskola tanárai.
A belépés díjtalan. 

Az ünneplést a múlt jegyében Temesváron kezdtük. 2023. május 8-án 1873-ban Szegedre érkező nővérek tiszteletére emléktáblát helyeztünk el a Boldogasszony Iskolanővérek Notre Dame-zárdatemplomában.

Az emléktáblát Ivanics M. Andrea, a Boldogasszony Iskolanővérek magyarországi tartományfőnöke leplezte le, a hálaadó szentmisét bemutatta Szilvágyi Zsolt temesvári püspöki helynök. Az ünnepségen részt vett Kondé Lajos szeged-csanádi püspöki helynök, a nővérek és a tanárok képviselői, valamint a temesvári Bartók Béla Líceum és a szegedi Karolina Iskola egy-egy osztálya, akik az ünnepség után Temesvár belvárosában Actionbound-túrán vettek részt.

További események a tanév során:

A múlthoz kapcsolódva ősszel indul a "150 év - 150 km - 150 nap Temesvár-Szeged" projekt ActionBound alapú kihívások formájában, melynek keretében 2023 során eljuthatunk a Temesvár és Szeged között található valamikori iskolanővéri helyszínekre (Lippa, Máriaradna, Nagyszentmiklós, Csanád). Az "Iskolanővérek útja" szakaszokban is teljesíthető túraként, zarándoklatként vagy kirándulásként, tetszőlegesen családi, baráti vagy osztályközösségben. A projekt 2024. május elején zárul.

Szintén a jubileum jegyében szervezzük 2024. február 2-án a Karolina-napot.

A fenti események részleteiről és a folytatásról Karolina Iskola honlapján, valamint a közösségi média felületein fogunk hírt adni.