Álommegvalósítás a  Dreamshaper projekt alapú online oktatási eszközzel

 - oldalunk folyamatosan bővül a pályázat megvalósítása alatt - 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett az innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítására, s a 2021-22-es tanévben első ízben a NTP-INNOV-21 pályázat keretében használtuk a Dreamshaper projekt alapú oktatási eszközt (https://dreamshaper.com/hu/), melynek célja az volt, hogy vezetett formában, lépésről lépésre tanulja meg a diák a projekt módszer felépítését, használatát. A tanárok pedig mint ennek a folyamatnak a kísérői szerepeltek, amellett, hogy szakmai kontrollt nyújtottak, valamint lehetőségük volt saját, önálló, kísérleti projekt létrehozására is - elméleti és gyakorlati szinten is.

A vírushelyzet, és a betegségek megnehezítették eleinte a dolgunkat - annak ellenére, hogy ez alapvetően online elérésű eszköz - de hamar megtapasztaltuk ennek előnyeit is.

A gyerekek saját ütemben tudtak haladni, mindössze az ehhez szükséges időt kellett maguknak biztosítani. Az iskolai keretekben csupán az elindulást segítettük azzal, hogy ismertettük a felületet, és segítettünk a regisztrációban, ahol mindenki az iskolai, hivatalos emailcímét használta. A saját időbeosztás megteremtése, és biztosítása bizonyult a legnagyobb kihívásnak a projekt megvalósításakor. Ez mind a diákokra, mind a tanárokra nézve kritikus feladat volt :).

A projektek létrehozásánál az alábbi szempontok érvényesültek:

A Fungo Nero Diákvállalkozás egyértelműen Vállalkozási projektet készített. A Mentor-kör tagjai Életpálya projektet, A TÖK-ösök Kutatási projektet, a SWAP-osok Közösségi projektet, a Kilencedikesek szabadon választhattak a projekt-típusok között. Tanári oldalról az emelt matematika tantárgy került ebben a formában feldolgozásra, melynek alprojektjei a matematika iránt érdeklődő diákok projektjeit jelentették - illetve ez a felület adott helyet a próbálgatásra, a projektmunka mint munkamódszer kipróbálására. Ezáltal mindegyik típussal sikerült megismerkedni - a különböző témákon keresztül.

Elsődleges szempont ebben a tanévben a rendszer megismerése, az önálló munka elindítása és elsajátítása, az egész eszköz szakmai, tartalmi tesztelése, kipróbálása.

Az oldal folyamatos szerkesztés alatt áll, mivel év közben jönnek a tapasztalatok, benyomások, eredmények, és az építő jellegű kudarcok is  - emiatt találhatunk menü pontokat, mely akár 2022. június 30-ig még nem élnek. 

Kérjük a türelmet, és várjuk vissza Érdeklődőinket az oldalra :)

A Nemzeti Tehetség Program Facebook és Instagram oldalain a legfrissebb információk, felhívások, eredmények érhetőek el.

#nemzetitehetségprogram, #mindentehetségszámı́t