Intézményünk 150 éves jubileuma jegyében szerveztük a Karolina-napot, melyet szentmisével kezdtünk, majd az iskola udvarán lévő közös ünneplés után a nap korosztályonként más-más módon folytatódott.

A legkisebbek iskolanővéri és karolinás vonatkozású témákat dolgoztak fel tanítóik és a Karolina-napra érkező iskolanővérek segítségével.
A nagyobbak egy csoportja közös alkotásban vett részt: kollázst készítettek a Karolina jövőbeli víziójáról. A vállalkozó kedvűek szabadulószobát hoztak létre, szintén a Karolina jövőjével kapcsolatosan. Néhány osztály az épület egyes helyszíneit felkeresve megadott szempontok alapján fotókat készített.

A gimnazistákat az alábbi előadások után kiscsoportos beszélgetésekre hívtuk, melyek során öregdiákjainkkal találkoztak.

Barkó Laura (Szentgyörgyváry)
Zene-vers-dal, Laura hivatása a zeneterápia

Dr. Dombi Péter
Krausz Ferenc Nobel-díja és az attoszekundumos kutatások (11.00)
Fides et racio - A hit és az értelem, a természettudományok kapcsolatáról/viszonyáról (12.00)

Dr. Guth Gabriella (Turai)
Terézia anya kihívásai a 19. századi társadalomban, az iskolanővéri nevelés aktualitása a 21. században 

Gimesi Dóra
Művek-iskolai élmények.
Író, dramaturg, színműveit, bábszínpadi adaptációit rendszeresen játsszák a magyar nyelvű színházak.

Király András
Élménybeszámoló Kocsis Fülöp metropolita útjairól (11.00)
A keresztény újságírás felelőssége (12.00)

Lepár Karolina
Fenntartható kert, a mezőgazdaság kihívásai a 21. században

Gimnazista diákjainkkal az előadásokon olyan nézőpontokat igyekeztünk feltérképezni, amelyek az iskolanővéri, keresztény mentalitást tükrözik és a jövőbe mutatnak, a jövő kihívásaira választ adnak vagy választ keresnek. A mostani karolinások a jövő formálói lesznek. Az erre való felkészülésüket szerettük volna segíteni a nap folyamán létrejövő beszélgetésekkel is. Arra hívtuk öregdiákjainkat, hogy segítsék gimnazista diákjaink karolinás identitásában való megerősödését, hogy a Karolinából kikerülve is keresztény értékrendjüket bátran felvállalva tudjanak a kihívásoknak megfelelni és döntést hozni akár a hétköznapi, akár a társadalmi vagy a tudományos élet terén.

A nap egyik kiemelt programja volt a Brzózka Marek szobrászművész által készített jubileumi dombormű felavatása, amit az iskola Szentháromság utcai falán helyeztünk el. Beszédet mondott Prof. Dr. Balogh Elemér.

A jubileumi ünneplést a múlt jegyében 2023. május 8-án Temesváron kezdtük, majd 2023. szeptember 28-án ünnepeltük a 150 évvel ezelőtti első tanítási napot. A Karolina-nap fókuszában pedig a jövő állt.

A múlt-jelen-jövő egységében, a karolinás összetartozásunkat megélve, az iskolanővéri értékek aktualitásában és jövőbe mutatásában megerősödve, folytattuk a jubileumi tanévet.
Az idei Karolina-nap különleges ajándéka volt közösségünknek, hogy tanítványaink és munkatársaink mellett egykori és jelenlegi diákjaink szüleivel és öregdiákjainkkal együtt ünnepelhettünk. 
Büszkék vagyunk arra, hogy megtartó közösségben éljük hétköznapjainkat, és karolinás identitásunkat megerősítő ünnepben van részünk.