2023-ban ünnepeljük a Karolina fennállásának 150 éves évfordulóját.

Oltványi István nagyprépost 1869-es végrendeletében alapítványt tesz egy leendő szegedi iskolanővéri iskola javára. A szegediek hívására, Oltványi Pál közbenjárásával, 1873. szeptember 28-án 6 iskolanővér kezdte meg a tanítást a Boldogasszony Iskolanővérek iskolájában.

Olyan események köré szervezzük a jubileumi évet, melyek a múlt - jelen - jövő tengely mentén időben és Szeged-Temesvár vonatkozásában térben is orientáltak.

A fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megtapasztalják a múltba gyökerező értékek megtartásának fontosságát, a jelenben megszerzett ismeretek és az ünneplés mellett pedig példát és lehetőséget lássanak a jövő víziójában.

Ebben egyrészt mintát adnak a találkozások azokkal a helyekkel és nagy elődökkel, akik 150 évvel ezelőtt a jövőt szem előtt tartva, korukat meghaladó bátor kezdeményezőként működtek Temesváron és Szegeden.

Ezentúl a jelenben is lehetőséget szeretnénk teremteni találkozásokra az ünneplés keretein belül: beszélgetést tervezünk közéleti személyiségekkel, valamint az iskolanővéri alumni olyan tagjaival, akik a mai magyar társadalmi, szellemi és tudományos élet szereplői és a jövő formálói.

Célunk, hogy diákjaink olyan, a korosztályuknak megfelelő értékes eseményeknek, találkozásoknak is részesei legyenek, melyek a személyiségük és a jövőjük aktív formálói lesznek, valamint az iskolai hétköznapokkal közösen előkészítik szuverén, felelős szellemi, lelki és társadalmi szerepvállalásukat, hogy akár kisebb, akár nagyobb közösségekben a magyar jövő aktív formálói lehessenek.